Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
Cá lóc nguyên con làm sạch - Cỡ 80/100, 100/200, 200/300 gr/pc. Packing IQF
Cá lóc nguyên con làm sạch - Cỡ 80/100, 100/200, 200/300 gr/pc. Packing IQF
Cá lóc nguyên con làm sạch - Cỡ 80/100, 100/200, 200/300 gr/pc. Packing IQF

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng