Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
Cá phèn fillet còn da - Cỡ 20/40, 40/80, 80/120 gr/pc. Đóng gói IQF
Cá phèn fillet còn da - Cỡ 20/40, 40/80, 80/120 gr/pc. Đóng gói IQF
Cá bò bỏ đầu, bỏ da, làm sạch- Cỡ 80/100, 100/200, 200/300, 300/500 gr/pc. Đóng gói IQF, BLOCK
Cá bò bỏ đầu, bỏ da, làm sạch- Cỡ 80/100, 100/200, 200/300, 300/500 gr/pc. Đóng gói IQF, BLOCK
Cá phèn fillet còn da - Cỡ 20/40, 40/80, 80/120 gr/pc. Đóng gói IQF
Cá bò bỏ đầu, bỏ da, làm sạch- Cỡ 80/100, 100/200, 200/300, 300/500 gr/pc. Đóng gói IQF, BLOCK

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng