Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
Cá thu hủ cắt khúc còn da - Cỡ 100/150 gr/pc. Đóng gói IQF
Cá thu hủ cắt khúc còn da - Cỡ 100/150 gr/pc. Đóng gói IQF
Cá thu hủ cắt khúc còn da - Cỡ 100/150 gr/pc. Đóng gói IQF

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng