Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
Cua sống- Cỡ 300/500, 500/700 pcs/kg.
Cua sống- Cỡ 300/500, 500/700 pcs/kg.
Seafood mixed. Thành phần theo yêu cầu khách hàng
Seafood mixed. Thành phần theo yêu cầu khách hàng
Cua sống- Cỡ 300/500, 500/700 pcs/kg.
Seafood mixed. Thành phần theo yêu cầu khách hàng

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng