Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
Ruốc khô - Cỡ 1.5/3 cm/pc. Độ ẩm 18-19%
Ruốc khô - Cỡ 1.5/3 cm/pc. Độ ẩm 18-19%
Bong bóng cá tra khô - Cỡ 10/20, 20 up cm/pc.Đóng gói bao
Bong bóng cá tra khô - Cỡ 10/20, 20 up cm/pc.Đóng gói bao
Mực khô lột da - Cỡ 11/13, 13/15, 15/17, 17/20, 20/22, 22 up cm/pc. Đóng gói hút chân không
Mực khô lột da - Cỡ 11/13, 13/15, 15/17, 17/20, 20/22, 22 up cm/pc. Đóng gói hút chân không
Mực khô còn da - Cỡ 11/13, 13/15, 15/17, 17/20, 20/22, 22 up cm/pc. Đóng gói hút chân không
Mực khô còn da - Cỡ 11/13, 13/15, 15/17, 17/20, 20/22, 22 up cm/pc. Đóng gói hút chân không
Tôm khô nguyên con. Cỡ 500/700, 700/ 1000, 1000/1500, 1500/2000 pcs/kg. Đóng gói hút chân không
Tôm khô nguyên con. Cỡ 500/700, 700/ 1000, 1000/1500, 1500/2000 pcs/kg. Đóng gói hút chân không
Tôm khô bóc vỏ - Cỡ 500/1000, 1000/2000, 2000/3000, 3000 up pcs/kg. Đóng gói hút chân không
Tôm khô bóc vỏ - Cỡ 500/1000, 1000/2000, 2000/3000, 3000 up pcs/kg. Đóng gói hút chân không
Ruốc khô - Cỡ 1.5/3 cm/pc. Độ ẩm 18-19%
Bong bóng cá tra khô - Cỡ 10/20, 20 up cm/pc.Đóng gói bao
Mực khô lột da - Cỡ 11/13, 13/15, 15/17, 17/20, 20/22, 22 up cm/pc. Đóng gói hút chân không
Mực khô còn da - Cỡ 11/13, 13/15, 15/17, 17/20, 20/22, 22 up cm/pc. Đóng gói hút chân không
Tôm khô nguyên con. Cỡ 500/700, 700/ 1000, 1000/1500, 1500/2000 pcs/kg. Đóng gói hút chân không
Tôm khô bóc vỏ - Cỡ 500/1000, 1000/2000, 2000/3000, 3000 up pcs/kg. Đóng gói hút chân không

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng