Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
Bạch tuộc nguyên con làm sạch - Cỡ 20/40, 40/60, 60/80, 80 up pcs/kg. Đóng gói IQF, BLOCK
Bạch tuộc nguyên con làm sạch - Cỡ 20/40, 40/60, 60/80, 80 up pcs/kg. Đóng gói IQF, BLOCK
Mực cắt khoanh - Cỡ 2/4 cm/pc. Đóng gói IQF
Mực cắt khoanh - Cỡ 2/4 cm/pc. Đóng gói IQF
Mực nang nguyên con - Cỡ 100/200, 200/400, 400/600 gr/pc. Đóng gói IQF, BLOCK
Mực nang nguyên con - Cỡ 100/200, 200/400, 400/600 gr/pc. Đóng gói IQF, BLOCK
Mực nang nguyên con làm sạch - Cỡ 100/200, 200/400, 400/600 gr/pc. Đóng gói IQF
Mực nang nguyên con làm sạch - Cỡ 100/200, 200/400, 400/600 gr/pc. Đóng gói IQF
Mực cắt trái thông - Cỡ 20/40, 40/60 gr/pc. Đóng goi IQF
Mực cắt trái thông - Cỡ 20/40, 40/60 gr/pc. Đóng goi IQF
Mực núc nguyên con làm sạch - Cỡ 20/40, 40/0, 60/80, 80 up pcs/kg. Đóng gói IQF, BLOCK
Mực núc nguyên con làm sạch - Cỡ 20/40, 40/0, 60/80, 80 up pcs/kg. Đóng gói IQF, BLOCK
Mực xiên que - Cỡ 3/4/5pcs/skewer. Đóng gói IQF
Mực xiên que - Cỡ 3/4/5pcs/skewer. Đóng gói IQF
Đầu mực. Đóng gói IQF, BLOCK
Đầu mực. Đóng gói IQF, BLOCK
Bạch tuộc nguyên con làm sạch - Cỡ 20/40, 40/60, 60/80, 80 up pcs/kg. Đóng gói IQF, BLOCK
Mực cắt khoanh - Cỡ 2/4 cm/pc. Đóng gói IQF
Mực nang nguyên con - Cỡ 100/200, 200/400, 400/600 gr/pc. Đóng gói IQF, BLOCK
Mực nang nguyên con làm sạch - Cỡ 100/200, 200/400, 400/600 gr/pc. Đóng gói IQF
Mực cắt trái thông - Cỡ 20/40, 40/60 gr/pc. Đóng goi IQF
Mực núc nguyên con làm sạch - Cỡ 20/40, 40/0, 60/80, 80 up pcs/kg. Đóng gói IQF, BLOCK
Mực xiên que - Cỡ 3/4/5pcs/skewer. Đóng gói IQF
Đầu mực. Đóng gói IQF, BLOCK

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng