Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
Nghêu nguyên con - Cỡ 40/60, 60/80, 80/120 pcs/kg. Đóng gói hút chân không
Nghêu nguyên con - Cỡ 40/60, 60/80, 80/120 pcs/kg. Đóng gói hút chân không
Thịt nghêu - Cỡ 700/1000, 1000/1500 pcs/kg. Đóng gói IQF
Thịt nghêu - Cỡ 700/1000, 1000/1500 pcs/kg. Đóng gói IQF
Thịt sò lụa - Cỡ 700/1000, 1000/1500, 1500 up pcs/kg. Đóng gói IQF
Thịt sò lụa - Cỡ 700/1000, 1000/1500, 1500 up pcs/kg. Đóng gói IQF
Thịt sò lông - Cỡ 700/1000, 1000/1200 pcs/kg. Đóng gói IQF
Thịt sò lông - Cỡ 700/1000, 1000/1200 pcs/kg. Đóng gói IQF
Nghêu nguyên con - Cỡ 40/60, 60/80, 80/120 pcs/kg. Đóng gói hút chân không
Thịt nghêu - Cỡ 700/1000, 1000/1500 pcs/kg. Đóng gói IQF
Thịt sò lụa - Cỡ 700/1000, 1000/1500, 1500 up pcs/kg. Đóng gói IQF
Thịt sò lông - Cỡ 700/1000, 1000/1200 pcs/kg. Đóng gói IQF

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng