Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
HOSO - Cỡ 50/100, 100/150, 150/200, 200/300, 300 up gr/pc. Đóng gói IQF
HOSO - Cỡ 50/100, 100/150, 150/200, 200/300, 300 up gr/pc. Đóng gói IQF
HLSO - Cỡ 30/50, 50/80, 80 up gr/pc. Đóng gói IQF
HLSO - Cỡ 30/50, 50/80, 80 up gr/pc. Đóng gói IQF
Thịt – Cỡ 10/20, 20/30, 30/50, 50 up. Đóng gói IQF
Thịt – Cỡ 10/20, 20/30, 30/50, 50 up. Đóng gói IQF
HOSO - Cỡ 50/100, 100/150, 150/200, 200/300, 300 up gr/pc. Đóng gói IQF
HLSO - Cỡ 30/50, 50/80, 80 up gr/pc. Đóng gói IQF
Thịt – Cỡ 10/20, 20/30, 30/50, 50 up. Đóng gói IQF

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng