Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
Chì biển HLSO - Cỡ  26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
Chì biển HLSO - Cỡ 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
Chì biển PTO - Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
Chì biển PTO - Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
Chì biển PND - Cỡ 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
Chì biển PND - Cỡ 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HOSO - Cỡ 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/kg. Đóng gói IQF, Semi-IQF
HOSO - Cỡ 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/kg. Đóng gói IQF, Semi-IQF
HLSO
HLSO "mắt tre" - Cỡ 41/50, 51/60,..., 100/200, 200/300 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HLSO
HLSO "giang giấy" - Cỡ 51/60, 61/70,..., 100/200, 200/300, 300/500 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HLSO
HLSO "sắt rằn" - Cỡ 41/50, 51/60, 61/70,..., 100/200, 200/300 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HLSO
HLSO "choáng bóng" - Cỡ 51/60, 61/70,...,100/200, 200/300 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
Chì biển HLSO - Cỡ  26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
Chì biển PTO - Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
Chì biển PND - Cỡ 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HOSO - Cỡ 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/kg. Đóng gói IQF, Semi-IQF
HLSO
HLSO
HLSO
HLSO

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng