Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
HOSO hấp – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60 pcs/kg. Đóng gói IQF
HOSO hấp – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60 pcs/kg. Đóng gói IQF
HOSO – Cỡ 6/8, 8/10, 10/12, 13/15 ..., 31/40, 41/50 pcs/kg. Đóng gói IQF, Semi-IQF
HOSO – Cỡ 6/8, 8/10, 10/12, 13/15 ..., 31/40, 41/50 pcs/kg. Đóng gói IQF, Semi-IQF
HOTO – Cỡ 8/12, 13/15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/40 pcs/kg – Đóng gói IQF, Semi-IQF
HOTO – Cỡ 8/12, 13/15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/40 pcs/kg – Đóng gói IQF, Semi-IQF
HLSO – Cỡ 6/8, 8/10, 10/12..., 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HLSO – Cỡ 6/8, 8/10, 10/12..., 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HLSO Easy Peeled – Cỡ 6/8, 8/10 10/12,..., 41/50, 51/60 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HLSO Easy Peeled – Cỡ 6/8, 8/10 10/12,..., 41/50, 51/60 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO hấp – Cỡ 13/15, 16/20, 21/25,..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO hấp – Cỡ 13/15, 16/20, 21/25,..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND hấp – Cỡ 13/15, 16/20, 21/15, ..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND hấp – Cỡ 13/15, 16/20, 21/15, ..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO – Cỡ 8/12, 13/15, 16/20 ,..., 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO – Cỡ 8/12, 13/15, 16/20 ,..., 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HOSO hấp – Cỡ 16/20, 21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60 pcs/kg. Đóng gói IQF
HOSO – Cỡ 6/8, 8/10, 10/12, 13/15 ..., 31/40, 41/50 pcs/kg. Đóng gói IQF, Semi-IQF
HOTO – Cỡ 8/12, 13/15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/40 pcs/kg – Đóng gói IQF, Semi-IQF
HLSO – Cỡ 6/8, 8/10, 10/12..., 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
HLSO Easy Peeled – Cỡ 6/8, 8/10 10/12,..., 41/50, 51/60 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO hấp – Cỡ 13/15, 16/20, 21/25,..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND hấp – Cỡ 13/15, 16/20, 21/15, ..., 61/70, 71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PDTO – Cỡ 8/12, 13/15, 16/20 ,..., 61/70, 71/90 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng