Qui Cách

Chi tiết về cỡ, qui cách đóng gói của từng mặt hàng khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. Vui lòng xem từng mặt hàng trên thanh dòng sản phẩm
PND – Cỡ 8/12, 13/15, 16/20,..., 51/60, 61/70, ...71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND – Cỡ 8/12, 13/15, 16/20,..., 51/60, 61/70, ...71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND xiên que – Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb. Đóng gói IQF
PND xiên que – Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb. Đóng gói IQF
PTO xẻ bướm – Cỡ 26/30, 31/40, 41/50, 51/60 pcs/lb. Đóng gói IQF
PTO xẻ bướm – Cỡ 26/30, 31/40, 41/50, 51/60 pcs/lb. Đóng gói IQF
PND – Cỡ 8/12, 13/15, 16/20,..., 51/60, 61/70, ...71/90, 91/120 pcs/lb. Đóng gói IQF, BLOCK
PND xiên que – Cỡ 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb. Đóng gói IQF
PTO xẻ bướm – Cỡ 26/30, 31/40, 41/50, 51/60 pcs/lb. Đóng gói IQF

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng