Tin Tức

Tin tức Việt Nam
44 vùng nuôi cá tra đạt chứng nhận ASC
Thứ 7, 01/03/2014 12:13:42 GMT+7 (Thủy sản Việt Nam) - Mới đây, trên website asc-aqua.org cho biết, Việt Nam đã có 44 vùng nuôi cá tra của 37 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra đạt chứng nhận của Hội đồng Nuôi trồng Thủy sản bền vững (ASC).
Readmore >>
Quy định mới cho kinh doanh tạm nhập, tái xuất thủy sản đông lạnh
(Ngày đăng: 02/03/2014 ) (vasep.com.vn) Từ ngày 20/02/2014, DN kinh doanh, tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh không bao gồm thực phẩm tươi, ướp lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói trong đó có thủy sản phải đáp ứng 3 điều kiện theo quy định mới tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT (TT05/2014) quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương.
Readmore >>

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng