Chính Sách

Là đối tác đáng tin cậy

Là đối tác đáng tin cậy trong mọi trường hợp để tồn tại và phát triển trong môi trường đầy cạnh tranh;
Tôn trọng và tuân thủ luật bảo vệ môi trường trong đánh bắt và thu mua nguyên liệu;
Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn nguyên liệu đến mức có thể cho từng sản phẩm;
Là ngôi nhà thân thiện cho nhân viên;
Chân thành và hợp tác với khách hàng.

 

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng