Loài thân mềm

Nguồn nguyên liệu luôn tươi ngon
Loài thân mềm
Bạch tuộc - Octopus Spp

Bạch tuộc - Octopus Spp

Code: OP
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Mực ống - Loligo Edulis

Mực ống - Loligo Edulis

Code: SQ
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Mực nang - Sepia Spp

Mực nang - Sepia Spp

Code: CF
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng