Nhuyễn thể 2 mảnh

Mỗi loài được cung cấp theo từng mùa vụ cho phép
Nhuyễn thể 2 mảnh
Sò lông - Anadara antiquata

Sò lông - Anadara antiquata

Code: AS
Cost: Contact to be advised

Cung cấp theo mùa vụ đánh bắt cho phép

Nghêu lụa - Paphia Undulata

Nghêu lụa - Paphia Undulata

Code: YC
Cost: Contact to be advised

Cung cấp theo mùa vụ đánh bắt cho phép

Nghêu trắng - Meretrix Lyrata

Nghêu trắng - Meretrix Lyrata

Code: WC
Cost: Contact to be advised

Cung cấp theo mùa vụ đánh bắt cho phép

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng