Các loài cá nước ngọt, cá biển đánh bắt gần bờ và đánh bắt xa bờ
Cá biển nước sâu
Cá mạc lin - Makaira Indica

Cá mạc lin - Makaira Indica

Code: ML
Cost: Contact to be advised

Cá cờ kiếm - Xiphias Gladius

Cá cờ kiếm - Xiphias Gladius

Code: SF
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Cá thu hữu - Acanthocybium Solandri

Cá thu hữu - Acanthocybium Solandri

Code: WH
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Cá ngừ - Thunnus Albcares

Cá ngừ - Thunnus Albcares

Code: YT
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Cá dũa - Coryphaena Hippurus

Cá dũa - Coryphaena Hippurus

Code: MH
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Quay lại

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng