Hải sản khô

Mực khô đang được ưa chuộng
Hải sản khô
Mực khô - Loligo Edulis

Mực khô - Loligo Edulis

Code: DS
Cost: Contact to be advised

Contact to be advised

Ruốc khô - Acetes Japonicus

Ruốc khô - Acetes Japonicus

Code: DBK
Cost: Contact to be advised

Contact to be advised

Tôm khô - Penaeus merguiensis/ Metapenaeus ensis

Tôm khô - Penaeus merguiensis/ Metapenaeus ensis

Code: DWP
Cost: Contact to be advised

Contact to be advised

Bong bong cá tra -Pangasius Hyphophthalmus

Bong bong cá tra -Pangasius Hyphophthalmus

Code: DFM
Cost: Contact to be advised

Contact to be advised

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng