Các loài cá nước ngọt, cá biển đánh bắt gần bờ và đánh bắt xa bờ
Cá nuôi
Cá lóc - Ophiocephalus Striatus

Cá lóc - Ophiocephalus Striatus

Code: SN
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá chẽm -  Lates Calcarifer

Cá chẽm - Lates Calcarifer

Code: BR
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá điêu hồng/ Rô phi - Oreochromis Niloticus

Cá điêu hồng/ Rô phi - Oreochromis Niloticus

Code: TL
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá tra - Pangasius Hypophthalmus

Cá tra - Pangasius Hypophthalmus

Code: PA
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Quay lại

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng