Tôm

Tôm hấp nguyên con được chế biến từ nguyên liệu sống
Tôm nuôi
Tôm đất - Metapenaeus Ensis

Tôm đất - Metapenaeus Ensis

Code: P
Cost: Contact to be advised

Loại tôm chế biến tôm khô rất ngon

Tôm bạc thẻ - Penaeus Merguiensis

Tôm bạc thẻ - Penaeus Merguiensis

Code: W
Cost: Contact to be advised

Loại tôm chế biến tôm khô rất ngon

Tôm sú - Peneaus Monodon

Tôm sú - Peneaus Monodon

Code: BT
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Tôm thẻ chân trắng - Peneaus Vannamei

Tôm thẻ chân trắng - Peneaus Vannamei

Code: VN
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Quay lại

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng