Các loài cá nước ngọt, cá biển đánh bắt gần bờ và đánh bắt xa bờ
Cá nuôi
Cá tra - Pangasius Hypophthalmus

Cá tra - Pangasius Hypophthalmus

Code: PA
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá điêu hồng/ Rô phi - Oreochromis Niloticus

Cá điêu hồng/ Rô phi - Oreochromis Niloticus

Code: TL
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá chẽm -  Lates Calcarifer

Cá chẽm - Lates Calcarifer

Code: BR
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá lóc - Ophiocephalus Striatus

Cá lóc - Ophiocephalus Striatus

Code: SN
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Xem thêm →
Cá biển gần bờ
Cá bạc má - Rastrelliger Kanagurta

Cá bạc má - Rastrelliger Kanagurta

Code: IM
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá ngân - Atule Mate

Cá ngân - Atule Mate

Code: YTS
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá chỉ vàng - Selaroides Leptolepsis

Cá chỉ vàng - Selaroides Leptolepsis

Code: YST
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Cá phèn - Parupeneus Heptacanthus

Cá phèn - Parupeneus Heptacanthus

Code: RM
Cost: Contact to be advised

Cung cấp quanh năm

Xem thêm →
Cá biển nước sâu
Cá dũa - Coryphaena Hippurus

Cá dũa - Coryphaena Hippurus

Code: MH
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Cá ngừ - Thunnus Albcares

Cá ngừ - Thunnus Albcares

Code: YT
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Cá thu hữu - Acanthocybium Solandri

Cá thu hữu - Acanthocybium Solandri

Code: WH
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Cá cờ kiếm - Xiphias Gladius

Cá cờ kiếm - Xiphias Gladius

Code: SF
Cost: Contact to be advised

Qui cách theo yêu cầu của khách hàng

Xem thêm →

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng