Hải sản khác

Các sản phẩm hải sản khác được cung cấp theo yêu cầu
Hải sản khác
Seafood mixed

Seafood mixed

Code: SFM
Cost: Contact to be advised

Tỉ lệ thành phần theo yêu cầu khách hàng

Cua sống - Scylla Serrata

Cua sống - Scylla Serrata

Code: LMC
Cost: Contact to be advised

Contact to be advised

Vị trí

Chăm sóc khách hàng

Hotline: +84 (0) 985 880 957 my@anhminhseafood.com

Tiêu chuẩn chất lượng